הדרכת הורים

ראשי הדרכת הורים

במסגרת הליווי המלא של המכון אנו נפגשים עם הורים. בפגישות ההורים מביאים את ההתמודדויות היומיומיות ואנו מנסים להבין אותם בדרכים שונות, ולהביא בחשבון את מכלול הלחצים, הקשיים, והכוחות שאיתם באים ההורים ושקיימים במשפחה.

בנוסף, במכון נערכות סדנאות והרצאות להורים בתחומים שונים.