אבחון מוכנות לכיתה א’/הדלגה

ראשי אבחונים אבחון מוכנות לכיתה א’/הדלגה

המעבר למסגרת הבית-ספרית טומן בחובו הסתגלות לשינויים משמעותיים בתנאי הסביבה ובדרישות המצופות מהילד.

ממסגרת גן מכילה, עוטפת ואינטימית, נדרש הילד לפעילות למידה מסודרת וממושכת, לתפקוד עצמאי בשלל תחומים ולהתמודדות בסביבה הישגית ותובענית.

על פי רוב, האופן התמודדות של הילד עם חוויה זו הינו בעל השלכות מרחיקות לכת על המשך דרכו בבית הספר,

הן במובן רכישת יכולות דידקטיות והישגים אקדמיים והן מבחינת דימויו העצמי, תחושת מסוגלות אישית ופניות רגשית ללמידה.

מטרתו של אבחון בשלות/הדלגה לכיתה א' הינה בירור מעמיק לגבי מוכנות הילד למעבר מבחינת בשלות התפתחותית,

רמת ידע, הרגלים, מיומנויות שפתיות וכישורים רגשיים.