אבחון דידקטי

ראשי אבחונים אבחון דידקטי

אבחון המעריך כישורים שונים הרלוונטיים לרכישת הקריאה והכתיבה ולתהליכי למידה.
האבחון הדידקטי בוחן האם ישנן לקויות למידה או קשיים לימודיים ספציפיים, שבעטיים התלמיד מתקשה בלימודיו.

האבחון מספק בסיס ליצירת תוכנית עבודה מותאת בכיתה ובמסגרת פרטנית.

מרבית ההמלצות הניתנות לדרכי היבחנות מתבססות על ממצאי האבחון הדידקטי.

האבחון הדידקטי נערך על ידי מאבחנת דידקטית המוסמכת לאבחן לקויי למידה.

במסגרת האבחון הדידקטי נבדקים תחומי השפה העברית, אנגלית ומתמטיקה.